top of page

Resanterapi

Resanterapi används vid både psykisk och fysisk ohälsa och för personlig utveckling. Det kan vara depression, utbrändhet, sorg, rädslor, vrede, dålig självkänsla, fysiska övergrepp och vid fysiska besvär, som kan härledas till en inre obalans. Vid personlig utveckling kan det handla om att förändra negativa mönster, beteenden och tankar. Jag har även kraftfulla verktyg för att komma åt tvångsbeteenden (t.ex. rökning), fobier och andra motstånd, som styr dig i vardagen.

Har du t.ex. problem med att hitta kärnan till problemet/obehaget eller en känsla av att enbart samtal inte leder dig framåt, så rekommenderar jag Resanterapin. Den går på djupet och hittar precis de rätta knutarna, som vi varsamt lossar på. Resan är en effektiv och kraftfull metod och upplevelsen kan vara omvälvande. För bästa resultat rekommenderar jag 3-5 besök. Besöken/ sessionerna byggs upp enligt behov och kan bestå av några kortare processer och längre (2h) processer eller bara av de längre processerna. Ingen förhandskunskap behövs, det räcker att du kommer med ett öppet sinne och viljan till förändring!

Vad är Resanterapi?

 

Resanterapin har utvecklats av Brandon Bays och hennes bok "Resan" beskriver både metoden och hur den kom till. Resanterapins utgångspunkt är att känslominnen har stor betydelse för både psykisk och fysisk hälsa. Terapeuten hjälper klienten med att hitta undangömda känslominnen (vrede, sorg, oro m m) eller undertryckta känslor, sedan arbeta sig igenom dessa känslor och till sist göra upp med de händelser som har med minnena att göra. Förlåtelse är ett viktigt inslag i processen.

 

Vill du bekanta dig närmare med Resanmetoden, kan du läsa Brandon Bays bok. ”Resan” på svenska eller ladda ner den gratis på engelska här. 

 

Här är en länk till nästa Journey kurs som är 18-20.2.2023. Ta kontakt med mig om du är intresserad av en onlinekurs, så ger jag dig en kod, som berättigar dig till -50% rabatt på kursen, vilket just nu betyder 3 dagars kurs för enbart 48,50€! Här kan du läsa om onlinekurser som hålls på finska.

 

 

Hur går det till?

Under processen låter vi hjärnan ta paus och fokuserar på känslorna. Du är i vaket tillstånd, har ögonen slutna och jag guidar dig till dina känslor och känslominnen. Under min trygga guidning tar du hand om det som kommer upp, reder ut, löser upp, får insikt och samtalar, för att till sist kunna förlåta. 

 

Jag lotsar dig varsamt framåt, men du styr själv över processen och samtalen. Du får värdefulla insikter, som tillsammans med förlåtelsen gör att du kan släppa problemen och bli fri. Varje process är fristående och har en början och ett slut. Beroende på person och svårighet tar en session mellan 1,5-3h.

Lynns Soulcarepaket

Soulcare de Luxe

Vi skräddarsyr tillsammans ett välmåendepaket, där vi under 3 månader djupdyker och bearbetar olika områden, kommer åt vad som triggar dig och befriar dig från detta, tills ditt sanna jag växer fram. Vi gör 6-7 olika långa sessioner med uppföljning och peppningssamtal mellan träffarna.

 

Den lysande diamanten

Under fem sessioner skalar vi av lager efter lager tills din inre diamant lyser.

 

Sanningssökaren

Under tre sessioner tar vi oss an det som tynger dig som mest just nu och söker efter sanningen.

 

Den glade vandraren

Under en till tre kortare sessioner frigör vi dig från fobier, rädslor eller oönskade beteenden.

Jag designar även paket enligt önskemål och rekommenderar i första hand 3 sessioner, så att vi verkligen kommer till djupet och får det aktuella problemet utrensat. Om Resanterapi är bekant för dig och du har en specifik sak du vill ha hjälp med kan en session räcka. Alla tjänster inkluderar ett inledande introduktionssamtal, uppföljning och förstås en massa te, omtanke och värme!

Priserna rör sig mellan 65-140€ per session. I de större paketen ingår en mängdrabatt.

Klicka här för att boka ett samtal

bottom of page